Rabu, 16 Julai 2014

Bengkel Berkaitan Pengurusan Akaun Belum Terima (ABT) Bagi Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Perak dan Selangor

Mesyuarat Penyediaan Modul Pembelajaran PAV-WIM bagi Mata Pelajaran Motosikal, Automatif, Penyejuk Bekuan & Penyaman Udara dan Kimpalan Tingkatan 2


Bengkel Pembinaan Modul Latihan Penggunaan Cubarithm dan Slate & Styles dalam PDP MBK Kurang Upaya Penglihatan

Terdapat juga dua orang guru kurang upaya penglihatan yang terlibat dalam menjayakan bengkel ini,Kursus Peningkatan Profesionalisme Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan Negeri Perak Tahun 2014Mesyuarat Penyelarasan Penyemakan Markah Jawapan sejarah 2 (940/2) STPM Penggal 2 2014


Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan PDP Pendidikan Islam Pendidikan Khas Menengah (Sukatan Menengah

Kursus Peningkatan Profesionalisme Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan Negeri Perak Tahun 2014